දිරි දැරිය

පරිවර්තන

By Dileepa Jayakody (දිලීප ජයකොඩි)

Published By Surasa Bookshop

යුද්ධයෙන් බැට කෑ පවුලක් ගොඩ නැගීම සඳහා අනේකවිධ දුක් කම්කටොලු මැද ජීවිතය ජයගත් යුවතියකගේ සත්‍ය කතාව.

USD 1.79

Available

Product Details

  • 978-955-1822-31-6
  • Sinhala
  • 159
  • 174g