දේශකයාණෝ

නවකතා, පරිවර්තන

By Manel Jayanthi Gunasekara

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

දේශකයාණෝ ලෙසින් මෙසේ එළි දැක්වෙනුයේ ඇමෙරිකානු ලේඛක හැරල්ඩ් රොබින්ස් ගේ අතිශය ජනාදරයට පාත්‍ර වූ කෘතියක් සේ සැලකෙන SPELL-BINDER හි පරිවර්තනයයි.

USD 3.36

Available

Product Details

  • 978-955-652-800-8
  • Sinhala
  • 388
  • 457g


Read And Excerpt

දේශකයාණෝ ලෙසින් මෙසේ එළි දැක්වෙනුයේ  ඇමෙරිකානු ලේඛක හැරල්ඩ් රොබින්ස් ගේ අතිශය ජනාදරයට පාත්‍ර වූ කෘතියක් සේ සැලකෙන SPELL-BINDER  හි පරිවර්තනයයි.