දෙන්නා දෙපැත්තේ ආරති මැද්දේ

පරිවර්තන

By Dileepa Jayakody (දිලීප ජයකොඩි)

Published By Surasa Bookshop

බ්‍රයිටෙක් වෙච්ච සල්ලිකාර රාගව්, නාහෙට නාහන මොළකාර අපතයෙක් වූ ගෝපාල් අතරට මැදිවන සොඳුරු මුවැත්තියක වන ආරති නිම්හිම් නැති ආදරයේ දෙකෙලවරටම රැගෙන යන තුන් ඈඳතු ප්‍රේමයේ ආස්වාදජනක කතාන්දරය.

USD 4.64

Available

Product Details

  • 978-955-677-303-3
  • Sinhala
  • 495
  • 532g