දෙමළ බස උගනිමු

භාෂාව

By Gunasena Jayasinghe

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

1968 වසරේදී ප්‍රථමයෙන් රාජ්‍ය සේවයේ ලිපිකරුවෙකු වශයෙන් පත්වීම් ලැබ පසුව ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ බලයලත් නිලධාරිවරයෙකු වශයෙන් පත්ව මේ දක්වා රාජ්‍ය සේවයේ නියැලෙමින් මා පැමිණි ගමනේදී දෙවන බසක් ලෙස දෙමළ භාෂාව හැසිරවීමේ අවශ්‍යතාව තදබල ලෙස පැන නැඟුණු අවස්ථා බහුල ලෙස අත්දුටුවෙමි. එම කාලීන අවශ්‍යතාව සපුරා ගැනීමට යාමේදී මා එදා මෙදාතුර කාලය තුළ, මුහුණ දුන් මහත් අපහසුතාවක් වූයේ දෙමළ භාෂාව ඉගෙනීමට අවශ්‍ය සිංහල බසින් ප්‍රකාශිත පොත පතේ හිඟකමයි. වර්තමානයේ ද්‍රවිඩ භාෂාව පිළිබඳව හැදෑරීම කරන ලබන විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි නියැලෙන පුද්ගලයන්ට මා විසින් රචිත මෙම පොත් පිංච මහඟු ඇත්වැලක් වෙතැයි සිතමි.

USD 2.26

Available

Product Details

  • 955-652-039-9
  • Sinhala
  • 215
  • 280g