දයාබරයි නුඹ

නවකතා

By Dilrukshi Gamage

Published By Pahan Publishers

මල් තුහින පිනි ඉහිරෙන සරාගික මැදියම් රැයක නිවි නිවී පහන් වන තාරකා පෙති අතර අයාලේ ගිය පෙම් හිතක රූරාන නොවැටුන කඳුලක ගිලන් ව ගිය ආත්මය හිනැහුනා උන්මත්තක ව ලොවට සඟවනු පිණිස මියැදුණු පෙම් හීන ...............

USD 2.50

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-224-4
  • 200
  • Sinhala
  • 211g