දඬු කඳේ කින්නරී

පරිවර්තන

By Anura K. Edirisooriya

Published By Pahan Publishers

කාම්බෝජියාවේ වයස අවුරුදු 5 සිට ගැහැණු දරුවන් ගණිකා වෘත්තීය සඳහා විකුණනු ලබයි .මෙයද එයට සමාන ගැහැණු දරුවෙකු ලැබූ අත්දැකීමක් ඇසුරෙන් නිර්මාණය වූවකි.නමුත් සියළු බාධක හමුවේ ඇය දැන් ඉන් මිදී කාම්බෝජියාවේ අනෙකුත් ගැහැණු දරුවන් රැක ගැනීමට වෙහෙසෙයි . සෝමාලි මැම් නම් වන මෙම කාන්තාව 2006 වසරේ දී ඒ වෙනුවෙන් “වසරේ කාන්තාව ” නම් සම්මානය දිනා ගත්තාය . මෙය කාම්බෝජියානු තරුණියන් ගණිකා වෙළඳාමේ යෙදවීම පිලිබඳ සත්‍ය කතාවකි .

USD 1.84

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-041-7
  • 227
  • Sinhala
  • 278g