චක්‍ර

නවකතා

By Jayathilaka Kammallaweera

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

විසල් අහස් කුස සඳ මෝරා වැඩෙමින් තිබිණ. අනන්තය සොයා යන ගමනක් සේ බෝට්ටුව එකම වේගයකින් එකම දිසාවකට ධාවනය විය. එහි සිටියහු කෙඳිරිගෑහ. හැඬුහ. එකිනෙකාට බැණගත්හ. ඒ අතර එක ළඟ වැඩිවී සිටි දෙදෙනෙක් කතා නැතිව එකිනෙකාට ගුටි ඇනගන්නට පටන් ගත්හ. එය නවත්වන්නට කිසිවෙකු ඉදිරිපත් නොවූ අතර ටික වේලාවකින් වෙහෙස නිසා ම ගුටි කෙළිය නැවතිණ. ඒ අතර මහත ගැහැනිය සහ ඇය ළඟ වාඩිවී සිටි පිරිමියා එකිනෙකා බදාගෙන වියරු සිපගැනිල්ලක යෙදී සිටියේ ඉඩකඩ තිබුණේ නම්......

USD 2.37

Available

Product Details

  • 978-955-691-254-8
  • Sinhala
  • 188
  • 236g