භවය පුරා ඔබ මටම හිමි

නවකතා

By Dilrukshi Gamage

Published By Pahan Publishers

දොරත් ,ගේට්ටුවත් දෙකම විවර කර තිබූ නිසා අප්පච්චි ළඟට එනතුරුම මංසලා දුටුවේ නැත .අසෝක දියණිය අත තබා ගෙන උන් රතු රෝස මල් බඳුන දුටුවේ තත්පර කීපයකට පසුවය .ඒ ඇගේ උපන් දිනය වෙනුවෙන් ලැබූ ත්‍යාගයක් වග ඔහුට තේරුම් යාමට වැඩි වෙලාවක් ගත වූයේ නැත .

USD 2.21

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-269-5
  • 211
  • Sinhala
  • 258g