බෂෝ ගේ හයිකු කවි

පරිවර්තන

By Wimaladasa Samarasinghe

Published By Pahan Publishers

බෂෝ ගේ පුරෝගාමීත්වයෙන් වර්ධනය වූ හයිකු කවිය ලෝකයට අලුත් අත්දැකීමක් විය .ලෝකය පුරා කවීහු එය මහත් උද්යෝගයෙන් භාරගත්හ .එහෙත් ලෝකය පුරා පැවති කාව්‍යය සම්ප්‍රදායන්ට වඩා එය අලුත්ම කාව්‍ය සම්ප්‍රදායක් විය .ලෝකයේ බොහෝ කවීහු හයිකු කවි නිර්මාණය සඳහා යොමු වුණේ ඒ නිසාය .හයිකු කවියේ පවත්නා සුවිශේෂත්වය ජපානයේ අනෙකුත් බොහෝ කලාවන්ගේ ද පවත්නා සුවිශේෂත්වයන්ටම සමාන්තරය .

USD 1.57

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-119-3
  • 100
  • Sinhala
  • 122g