10 %

බලකොටු සහ නෞකා

නවකතා

By Bhadraji Mahinda Jayatilaka

Published By Sarasavi Publishers

පෘතුග‍්‍රීසි සමය අලළා කරන ලද ඓතිහාසික නවකතාවකි පෘතුගී‍්‍රිසින්ට අයත් මරියා එලේනා නෞකාවේ සේවය කරන ජුවාන්ගේ ජීවිතය හා එකල්හිම දකුණුකරයේ වෙරළබඩ ජීවත් වූ 10හැවිරිදි කේතුගේ ජීවිතයත් පාදක කොටගෙන මනා ගවේෂණයකින් යුතුව මෙම කෘතිය නිමවා ඇත.

USD 4.18 USD 4.64

Save USD 0.46

Available

Product Details

  • 9789553107046
  • Sinhala
  • 250g