අසිරිමත් සිතක අසිරිය

අනුවර්තන

By Gamini Kumara Vithana

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

USD 5.21

Available

Product Details

  • 978-955-387-945
  • Sinhala
  • 396
  • 250g


Read And Excerpt

"ඉන්දියානු නිදහසේ පියා 'බාපු' යන සුරතල් නාමයෙන් හැඳින්වූ මහත්මා ගාන්ධිතුමා දෛනික ව භාවනාව සහ නිහඬ බව පුරුදු පුහුණු කිරීමෙන් සිය චිත්ත ශක්තිය තියුණු ලෙස වර්ධනය කරගත් ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෙකි. හෙතෙම දිනපතා උදෑසන සමාධිගතව භාවනායෝගී ව සිටියේය. ඔහුගේ දවස අති කාර්යබහුල දවසකි. කතා කිරීමත්, අනුන්ට සවන් දීමත් අතිශය වෙහෙසකාරී විය. සෑම සිකුරාදාවක ම හෙතෙම නිහඬ විය. කතා  කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා දැමිය. එදින අමුත්තන්ගේ පැමිණීම අඩු විය.  සෑම සතියකම සිකුරාදා සිය මනස සුවපත් කර ගැනීමටත්, නැවුම් ශක්තියෙන් මනස පුරවා ගැනීමටත් ගාන්ධිතුමාට හැකි විය. ඔබත් දෛනික නිහඬ පැයක්, රාත්‍රීයට වෙන් කරන්න. විශ්වයේ අපරිමිත බලය සමග එකතුවන්න. තමාගේ විශිෂ්ට චින්තනයට සවන් දෙන්න." සිදුවන වෙනස අත්විඳින්න.