ඇසට නො පෙනෙන සිතට නො දැනෙන

වෙනත් උපදේශන මනෝවිද්‍යාව ජීවිතය ජීවිතය හා සමාජය

By Prof. Sarath Wijesooriya

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

අනපේක්ෂිතව අත්විඳින්නට සිදුවන දුක්ඛ දෝමනස්සයන් මෙන්ම, සුබ ප්‍රහර්ෂයන් කවර පුද්ගලයෙකුගේ වුව ජීවිතයට අදාළ බව කිව හැකිය. අප ඇසුරු කරන අප දන්නා හඳුනන සමහර පුද්ගලයන් සිතා මතා, එසේ නැතහොත් කිසිම අදහසක් අරමුණක් නැතිව, කරන කියන දෑ නිසා 'සිතක් රිදෙන පෙළෙන සැටි' වටහා ගැනීම අසීරුය. ඇසට නොපෙනෙන, සිතට නොදැනෙන එවන් සත්‍ය අත්දැකීම් මෙහි අන්තර්ගතය. ඒවා ජීවිතය හා සමාජය තේරුම් ගැනීමට උපකාර වේ යැයි කිව හැකිය.

USD 1.58

Available

Product Details

  • 978-955-652-653-0
  • Sinhala
  • 135
  • 173g