අරුම පුදුම මායා පුටුවේ හාස්කම් - 5

පරිවර්තන ළමා කතා නවකතා

By Manel Jayanthi Gunasekara

Published By Pahan Publishers

මෙම කතා මාලාව ලියැවුනේ ලෝ ප්‍රකට ලේඛිකා එනිඩ් බ්ලයිටන් ගේ “Adventures of the Wishing Chair” නම් කතා මාලාව ඇසුරෙනි . පියාපත් මැවෙන මායා පුටුවක් හමුවීම නිසා විශ්මිත අත්දැකීම් රැසක් ලබන කුඩා දරුවන් දෙදෙනෙකු වටා මෙම කතාව නිර්මාණය වී තිබේ .

USD 1.37

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-082-0
  • 160
  • Sinhala
  • 183g