අරුම පුදුම මායා පුටුවේ හාස්කම් - 2

පරිවර්තන ළමා කතා නවකතා

By Manel Jayanthi Gunasekara

Published By M.D. Gunasena

ලොව වැඩිම කෘතීන් සංඛ්‍යාවක් ලියා ඇතැයි සැලකෙන එනිඩ් බ්ලයිටන් ලේඛිකාවගේ සියළුම නිර්මාණ කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් ලියා තිබීම විශේෂත්වයකි. මෙම Adventures of the Wishing Chair කතා මාලාවද ළමුන් අතර ඉමහත් ජනප්‍රියත්වයක් උසුලයි.

USD 1.43

Available

Product Details

  • 978-955-1451-72-1
  • 120
  • Sinhala
  • 169g