අරණකට පෙම් බැඳ

පරිවර්තන

By Chintha Lakshmi Sinhaarachchi

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

මිනිසා සහ පරිසරය අතර තිබෙන්නා වූ ආධ්‍යාත්මික සබඳතාව හා එහි අසිරිය පරිපූර්ණ අයුරින්ද ළගන්න සුළු රිද්මයකින්ද මේ රමණීය ගද්‍ය කාව්‍යයෙන් වර්ණිතය. විභූතිභූෂණ සිංහල පාඨකයා අභිමුවට පැමිණියේ මාවතේ ගීතය, අපරාජිත ජීවිතයක් හා අපූගේ ලෝකය නම් වූ නවකතාත්‍රයෙනි. එම කෘති සිංහලයට නැගූ චින්තා ලක්‍ෂමී සිංහආරච්චිගේ තවත් විශිෂ්ට පරිවර්තනයක් ලෙස "අරණකට පෙම් බැඳ" හැඳින්විය හැකිය.

USD 4.29

Available

Product Details

  • 955-96254-2-X
  • Sinhala
  • 295
  • 345g