අපි අපේ වෙමු සදා

නවකතා

By Tharanga Punsadani Bodinayaka

Published By Pahan Publishers

සමාධි ඇමතුම විසන්ධි කර පාලිත සොයා දුරකථනය දුන්නාය .පාලිත උන්නේ කතාවට සවන් දීගෙන නොවේ .එහෙත් ඔහුට කතාව අසුනේය . ඔහු කෙල්ල දෙස බැලුවේ අසරණ ලීලාවෙනි.

USD 2.21

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-252-7
  • 231
  • Sinhala
  • 278g