අනිත්‍ය,දුක්ඛ,අනාත්ම

පරිවර්තන බෞද්ධ

By Gunadasa Yapa

Published By Pahan Publishers

මේ ශරීර ද එබඳු ය. ඒවා අප සතු නොවේ. අප එහි පදිංචි වන විට, රෝගාබාධ,වේදනාව සහ වයස්ගත වීම ද එහි පදිංචි වීමට පැමිණේ. අප කරන්නේ හුදෙක් ඒවා සමඟ ජීවත් වීම ය. මේ ශරීර,අන්තිමේදී මරණයට පත් වූ විට,එසේ මිය යන්නේ අප නොවේ.එබැවින්, මේ ශරීරය කෙරෙහි නොඇලී,භාවනා කරන විට, ඒ ඇලීම මුළුමනින් අහෝසි වේ.

USD 2.07

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-238-1
  • 130
  • Sinhala
  • 161g