ආනන්දනීය ජීවිතයකට

පරිවර්තන ජීවිතය, සාර්ථකත්වය, මනස උපදේශන මනෝවිද්‍යාව ජීවිතය ජීවිතය හා සමාජය සමාජ ගැටලු

By Gamini Kumara Vithana

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

කරදර කම්කටොළු දුක් පීඩා නිසා ඔබේ විශ්වාසය චංචල වූ විට කුමක් සිදුවුවත් එයට මුහුණ දීමට සමත් අයෝමය ශක්තිය ඇති කර ගැනීමට මේ පොත උපකාරීවේ. තම ගැටලු සාර්ථකව විසඳා ඒවා ජයග්‍රහණය කළ මිනිසුන් සහ කාන්තාවන් ගැනත් ඔවුන්ගේ නියම වටිනාකම දැනගැනීමේ අවස්ථාවත් මේ පොතෙන් උදාවෙයි. ජීවිතය අර්ථ සම්පන්න කරගැනීමට අවශ්‍ය ප්‍රබල සහ ප්‍රයෝගික මූලධර්ම හඳුන්වා දෙමින් ඒ මූලධර්ම ක්‍රියාත්මක කරවීමට මේ පොත ඔබ දිරිගන්වයි. මිනිසුන්ගේ උද්යෝගී විශ්වාසය දල්වා මනසේ සහජයෙන්ම ඇති විස්මයානුකූල හැකියාවන් සම්පූර්ණයෙන් වටහාගෙන තම ජීවිතය මෙහෙයවීම සඳහා අවැසි දිරිය මේ පොත සපයයි.

USD 5.57

Available

Product Details

  • 978-955-652-118-4
  • Sinhala
  • 406
  • 477g