අනාගත වංශය හෙවත් මෙතේ බුදුසිරිත

බෞද්ධ චරිතාපදාන කෘති

By Ven. Wilgammula Sangharaja Thero

Published By Buddhist Cultural Centre

විල්ගම්මුල සංඝරාජ හිමියන් විසින් රචිත මෙම කෘතිය මතු අනාගතයේදී බුදුබව ලබන මෛත්‍රිය බුදුන්ගේ කථාව චමත්කාර ලෙස ඉදිරිපත් කරයි.

USD 2.00

Available

Product Details

  • 955-9219-48-0
  • Sinhala
  • 186
  • 275g