අම්මා අම්මා

පරිවර්තන නවකතා

By Manel Jayanthi Gunasekara

Published By Pahan Publishers

මාතෘත්වයේ රහසිගත ආචින්තාව හා ක්ෂණිකව කැපවීමේ විශ්ෂිත ස්වභාවය පිළිබඳව දිග හැරෙන විචිත්‍ර නිමැවුමකි . - Elle - මනුෂත්වය පිලිබඳව ඉඟි කරවන සිත් කා වදින සුළු නිර්මාණයකි . මාතෘත්වයේ අභිරහස් පිලිබඳ සංවේදී බුහුමනකි . - New York Times Book Review - විශේෂයෙන් මෙහි එන මායාකාරී,උත්තෘෂ්ට අවසානය ආධ්‍යාත්මය ඔසවා තබන අන්දම හොඳම රචකයෙකුට පමණක් කළ හැක්කකි . - Minneapolis star tribune - අප හොඳින් දන්නා බව සිතා සිටින සිහින හා අරගල ,ප්‍රාර්ථනා,සැඟවුනු ජීවිත පිළිබඳ විවරණය කෙරෙන හද රිදවන ,සිත් කාවදින තාවකාලික නැවතුමක් ලබා දෙන විශිෂ්ට කෘතියකි . - The Seattle Times –

USD 2.89

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-293-0
  • 268
  • Sinhala
  • 320g