අහිමි වූ මගේ දේශය

පරිවර්තන නවකතා

By L. S. S. Pathirathna

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

මෙහි කතුවරයා ඉපදී හැදී වැඩී ඇත්තේ වියට්නාම් මාධ්‍ය කඳුකරයේ වනසතුන් ගහණ වනාන්තරයකට යාබද පිහිටි ගමකය. කුඹුරු ගොවිතැන ප්‍රධාන ජීවන මාර්ගය වූ ඔවුන්ගේ ජීවිත වල කොටස්කරුවන් වී ඇත්තේ නිතර මුණගැසෙන ව්‍යාග්‍රයන්, වල් ඌරන් හා මාරාන්තික සර්පයන්ය. තම සුරතලා වූ මී ගවයාගේ පිට නැගගත් ඔහු මේ පරිසරය අක්‍රමණය කරමින් සිටියේය. මෙහි එන කතාන්දර ඔබ රැගෙන යනු ඇත්තේ ඉතා සාරවත් රමණීය මෙන්ම අතිශය භයානක පරිසරයක් සහ සදහටම අහිමි වී ගිය ජීවන ක්‍රමයන් වෙතය.

USD 1.52 USD 1.79

Save USD 0.27

Available

Product Details

  • 978-955-691-145-9
  • Sinhala
  • 142
  • 122g