ආදර අංකුර

පරිවර්තන නවකතා

By Saman Athaudahetti (සමන් ආතාවුදහෙට්ටි)

Published By Surasa Bookshop

Origins of Love නම් ඉංග්‍රීසි කෘතිය ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී වූ සමන් අතාවුදහෙට්ටි මහතා විසින් ‘‘ආදර අංකුර’’ලෙස පරිවර්තනය කර තිබේ. සමාජ සේවිකාවක මෙන්ම අපරාධ පිලිබඳ රහස් පරීක්ශාවක වූ සිම්රන් සිං තම කාර්යබහුල ජීවිතයෙන් මිදෙන්නට සුදුසු ස්ථානයක් ලෙසින් සුදු වැලි වෙරල, නිල්වන් අහස සහිත හා අපරාධවලින් තොර ශාන්ත නොකිලිටි ගෝව තොරගන්නීය. එහේත් හදිසියේම තරුණ ගැහැණු ළමයකු අපහරණයට ලක්කෙරන පිරිමින් පිරිසකගේ දසුනක් තම ජංගම දුරකතනයේ දිස්වූ විට පාරාදීසයක් ලෙස සැලකෙන මෙහි සුන්දරත්වය ඝනාන්ධකාරයකින් වැසී ඇති බව ඇයට වැටහෙයි.... සමාජ සේවිකාවක මෙන්ම අපරාධ පිලිබඳ රහස් පරීක්ශාවක වූ සිම්රන් සිං තම කාර්යබහුල ජීවිතයෙන් මිදෙන්නට සුදුසු ස්ථානයක් ලෙසින් සුදු වැලි වෙරල, නිල්වන් අහස සහිත හා අපරාධවලින් තොර ශාන්ත නොකිලිටි ගෝව තොරගන්නීය. එහේත් හදිසියේම තරුණ ගැහැණු ළමයකු අපහරණයට ලක්කෙරන පිරිමින් පිරිසකගේ දසුනක් තම ජංගම දුරකතනයේ දිස්වූ විට පාරාදීසයක් ලෙස සැලකෙන මෙහි සුන්දරත්වය ඝනාන්ධකාරයකින් වැසී ඇති බව ඇයට  වැටහෙයි.

USD 4.64

Out of stock

Product Details

  • 978-955-677-379-8
  • Sinhala
  • 420
  • 500g