ආදර අන්දර තුනක් (Adara Andara Thunak)

කෙටිකතා

By Prof. Sarath Wijesooriya

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

USD 3.43

Available

Product Details

  • 978-955-691-341-5
  • Sinhala
  • 264
  • 221g


Read And Excerpt

"ආදර අන්දර තුනක්" කෙටි නවකතා තුනක සංග්‍රහයකි. 'සාත්තුකාරිය', 'අන්ධකාරය', 'බිරිඳගේ පැමිණීම' යන මේ කෙටි නවකතා තුන ඒවාට යටින් දිවෙන සියුම් හුයකින් එකිනෙකට බැඳී තිබේ.