අභිරහස් උමගකින් අප්‍රකට දුපතකට

පරිවර්තන ළමා කතා නවකතා

By Gunadasa Yapa

Published By Pahan Publishers

මුළු රැයම නිදි වරා වෙහෙසට පත්ව සිටි ගර්කි ඇතුළු පිරිසට, රේමන්ඩ්ගේ හැසිරීම නිසා, ඒ වෙහෙස මදකට අමතක විය. ඔවුන් ඇනවුම් කළ කට්ලට්,මන්ත්‍රකරුගේ දත් වලට ඔරොත්තු නොදෙන තරම් තද විය.ඔහු කිසිවක් මිමිනූ විට, කට්ලට් ද්‍රව බවට පත්වුවත්,කිසිවෙකු එය දුටුවේ නැත. පුරාණ කාලයේ, සතුරන්ගේ අස්ථි ජල්ලි බවට පත් කිරීමට මන්ත්‍රකරුවන් විසින් ඒ මන්තරය යොදා ගන්නා ලදී.

USD 2.29

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-214-5
  • 168
  • Sinhala
  • 186g