සමුගනිමු ගුල්සාරි

පරිවර්තන

By Chulananda Samaranayake

Published By Vidarshana Publishers

සෝවියට් පාලන කාලය තුළ බිහිවූ නිර්මාණකරුවන් අතුරින් විශිෂ්ටතම ගණයේ ලා සැළකෙන ලේඛකයෙක් ලෙස චිංගීස් ආයිත්මාතොව් අවිවාදයෙන්ම පිළිගනු ලබයි. ප්‍රචාරකවාදී අවියක් වීමේ අනතුරින් මිදී වඩා පුළුල් පරාසයක් තුළ පන්හිඳ හසුරුවමින් මානව දයාව, ආලය, විරහව ආදී මිනිස් ගති ලක්‍ෂණයන් පිළිබඳව අසිරිමත් විග්‍රහයක යෙදුනු ආයිත්මාතොව් සෝවියට් සාහිත්‍ය තුළ සිය අනන්‍යතාවය රැක ගත්තේ රමණීය වූ නිර්මාණ රටාවක් බිහි කරමිනි. සමුගනිමු ගුල්සාරි නම් මේ නවකතාව ඔහුගේ කෘති අතුරින් සුවිශේෂී නිර්මාණයක් සේ සළකනු ලබයි. මිනිසකු සහ අශ්වයෙකු අතර ඇතිවන අපූරු සම්බන්ධතාවයක් හෘදයාංගම අයුරින් පාඨකයා හමුවේ තබන මෙම නවකතාව අලිම් කෙෂොකෝව් නම් දගෙස්තාන් ලේඛකයා හඳුන්වන්නේ අර්නස්ට් හෙමිංවේ ගේ මහල්ලා සහ මුහුද හා සමවන කෘතියක් ලෙසිනි.

USD 3.57

Available

Product Details

  • 955-8033-46-4
  • Sinhala
  • 295
  • 289g